دات نت نیوک
Menu

نیاز به سلامت آنلاین

 
فاکتورهای زیادی هستند که بر تقاضای اطلاعات سلامت و راههایی که جامعه برای پاسخگویی به آن می پسندد تأثیر دارند. یکی از مهمترین این فاکتورها که دولت ها را به سمت واگشایی نقشی که قاعدتاً باید با فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در حوزه مراقبت های سلامت ایفا کند سوق می دهد، جابجایی پروفایل دموگرافیک جمعیتی است. بدین معنا که بطور واضحی امید به زندگی افزایش یافته و نسبت جمعیتی مسن تر رو به تزاید است و از آنجا که این محدوده سنی نیاز به دریافت مراقبت های سلامت بیشتری دارد این تغییر دموگرافیک، تأثیرات جدی بر آینده نظام سلامت از لحاظ هزینه و پشتیبانی خواهد گذاشت و از طرفی اکثریت این جمعیت سالمند، بیشتر راغب به دریافت خدمات و مراقبت ها در منزل است... (ادامه مطلب)
 

انفورماتیک پزشکی چیست ؟


همانند پزشكي، انفورماتیک پزشكي نيز از جمله زمينه هاي چند رشته اي است كه به فنآوري اطلاعات و زمينه هاي مختلف پزشكي و بهداشت ارتباط مي يابد. لفظ انفورماتیک پزشكي از نيمه دوم دهه هفتاد ميلادي رايج گرديد هر چند استفاده از برخي از اصطلاحاتي نظير انفورماتیک سلامت وبهداشت، انفورماتیک پرستاري، انفورماتیک دندانپزشكي، كامپيوتر در پزشكي، … كه قبلاز اين تاريخ نيز متداول بوده است هنوز هم بعضا بكار گرفته مي شود. محدوده عملكرد انفورماتیک پزشكي از اشتراك محدوده انفورماتیک و محدوده پزشكي تعيين ميگردد. اولي روش كار را و دومي زمينه تحقيقات را تعيين ميكند. تعاريف مختلفي براي انفورماتیک پزشكي عنوان شده است. برخي تعاريف بر هر دو جنبه علمي و كاربردي آن تكيه دارند و برخي ديگر بيشتر برجنبه كاربردي تاكيد مي كنند... (ادامه مطلب)

تله مدیسین، امتداد انقلاب در فن آوری ارتباطات

 
شکی نیست چالش های پیش روی جوامع و دولت ها در ارائه مراقبت های سلامت با کیفیت بالا در طول سالهای آتی افزایش خواهند یافت. غلبه بر فقر، دسترسی دشوار به مراقبت های پزشکی، بی ثباتی دولتی، کمبود پزشکان آموزش دیده و بار زیادی از بیماری های موجود و نوظهور، همه و همه به نظر می رسد در مواقعی غیر قابل اغماض می شوند.
روشهای تشخیص و درمان در پزشکی روز به روز پیشرفته تر می شوند و این موضوع باعث وسیع تر شدن شکاف بین سرویس های قابل ارائه در جوامع پیشرفته تر و شهرهای بزرگتر نسبت به جوامع دیگر و شهرهای کوچک تر می شود. در این حالت، پزشکان در جوامع کمتر توسعه یافته بایستی بین دو عالم متضاد کار کنند: یکی پیشرفت تکنولوژیک و اطلاعات پزشکی حجیم و دیگری منابع محدود و نیاز پزشکی عمیقی که وجود دارد. سؤال اینجاست که پزشکان مدرن در چنین جوامعی چگونه می توانند بر روی این شکاف پل بزنند؟... (ادامه مطلب)

مدل های کسب و کار در سلامت الکترونیک

 
اطلاعات در پیشبرد مراقبت های سلامت نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند. ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی از جمله بیمارستان ها و مطب پزشکان بواسطه مراقبت از بیماران، اطلاعات ارزشمندی را تولید و پردازش می کنند و در همان زمان، بیماران نیز خودشان اطلاعاتی را در خصوص وضعیت سلامتی شان، تولید، پردازش و مبادله می نمایند. در این میان فن آوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط با مقوله سلامت می تواند نقش بسزایی در مدیریت کلان این اطلاعات در قالب دستاوردهای بالقوه ای از لحاظ کارایی، صرفه جویی مالی، کیفیت مراقبت ها و نیز ایمنی بیمار داشته باشد.
علاوه بر این استفاده از تکنولوژی می تواند نقش مهمی را در حرکت به سوی مراقبت های بیمارمحور بازی نماید؛ رویکردی که با هدف ایجاد یک رژیم و ساز و کار درمانی منحصر به یک بیمار خاص طراحی شود که در حال حاضر خارج از چارچوب های سنتی کارکرد بیمارستان هاست... (ادامه مطلب)

شکل دهی بیمار الکترونیک آینده

  بحث های اخیر در مطالعات اجتماعی پزشکی حاکی از ارتباط نزدیکتر میان تغییرات اجتماعی-فنی و روش های تفکر و طبابت در پزشکی می باشد. با افزایش نفوذ فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در حوزه پزشکی، دوره دیگری از بازآرایی اساسی در حال وقوع است . این بازآرایی در زمانی اتفاق می افتد که سیستم های سلامت در سطوح ملی و جهانی با چالش هایی روبروست.
افزایش تقاضا برای خدمات و سرویس های سلامت در اثر پیر شدن جمعیت، افزایش بار بیماری ها و مقولاتی مثل بیماری ها و حوادث شغلی موضوعاتی کاملاً مشهودند. انتظار می رود فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اشکال سیستم های سلامت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، پلاتفرم های اینترنتی اطلاعات، پرونده الکترونیک پزشکی، کارت های سلامت (بیمه) و تجهیزات دوراپزشکی (تله مدیسین) به عنوان راه حل هایی تکنیکی، بهبود معنی داری را در دسترسی به مراقبت ها، کیفیت مراقبت و کارایی و اثربخشی حوزه سلامت ایجاد نماید... (ادامه مطلب)

عناصر یک پورتال خوب برای مؤسسات بهداشتی درمانی

  پورتال، را بطور خلاصه می توان یک وب سایت دانست که طراحی شده است تا از طریق آن نسبت به جمع آوری و انسجام بخشی به اطلاعات و عملیات کاری سازمان اقدام شود. با این دیدگاه، اتخاذ تصمیم و تنظیم استراتژی برای یک وب سایت جدید یا اصلاح شده پیچیده تر از کار روی یک صفحه اینترنتی است. قاعدتاً بخش اول استراتژی پورتال هر مؤسسه بایستی بر تعیین انتظارات از آن مؤسسه و خدماتی که می خواهد ارائه دهد متمرکز باشد؛ در ضمن اگر تمرکز بر مشتریان و مشارکت کنندگان بیرونی است قضیه کمی متفاوت تر از زمانی است که هدف، توسعه یک پورتال داخلی برای همکاران درون سازمنی است... (ادامه مطلب)

کاربرد فناوري اطلاعات در کاهش خطاهاي پزشکي

  اگر گشت و گذار مختصري در نوشته‌هاي طبي داشته باشيد، با نمونه‌هايي همچون موارد زير حتما برخورد خواهيد کرد: پيرمردي که به جاي هفته‌اي 20 ميلي‌گرم متوترکسات، روزي 20 ميلي‌گرم از اين دارو را دريافت مي‌کند و دچار مسموميت شديد مي‌شود، داروسازي که به جاي 260 ميلي‌گرم تکسول، داروي تکسوتر را به بيمار تحويل مي‌دهد، پرستاري که 20  واحد انسولين را 200 واحد انسولين مي‌خواند و اشتباهاتي از اين قبيل.
خطاهاي پزشكي در تمام دنيا، يكي از چالش هاي مهمي است كه نظام سلامت را در تمامي كشورها تهديد مي كند و حركت ها و تلاش هايي جدي براي به حداقل رساندن آمار خطاهاي پزشكي و مرگ و مير ها، ناتواني ها و ساير تبعات خطاهاي پزشكي صورت گرفته است... (ادامه مطلب)

سلامت الکترونیک : سرحدات آینده مراقبت های سلامتبکارگیری و استفاده از ماشین ها و فن آوری های مبتنی بر رایانه در مراقبت های سلامت یک فرایند انقلابی را طی می کند و پیشرفتهایی که در حوزه تکنولوژی اطلاعات، ارتباطات راه دور و شبکه حاصل شده است به آینده ای حتمی و غیر منتظره از پارادایم جدیدمراقبت سلامت منجر می گردد که از آن به سلامت الکترونیک (eHealth) یاد می شود.
تجارب و دانش جدید که محدوده های سنتی را درنوردیده است و تحقیقات بین رشته ای و چند رشته ای در حوزه های فن آوری اطلاعات و مراقبتهای سلامت در کناردانش نوپایی که پزشکی مبتنی بر شواهد را پیش می برد، پزشکی الکترونیک (eMedicine) و سرویسهای از راه دور سلامت الکترونیک تنها یک گذر مقطعی و اپیزودیک به شمار نمی روندبلکه استحاله سیستماتیک رویکردهای سنتی به محیط و نظام مراقبت سلامت است... (ادامه مطلب)

"e" در ابتدای واژه سلامت (Health) چه معنایی می دهد؟!

   با آنکه واژه سلامت الکترونیک بطور وسیعی توسط مشتریان خدمات مراقبت های بهداشتی، ارائه کنندگان، مؤسسات علمی، هیأت های حرفه ای و سیاست گذاران و غیره به کرّات استفاده می شود اما واقعیت این است که افراد کمی تعریف واضحی از این واژه دارند. در واقع هنوز حوزه سلامت الکترونیک مرز های مبهمی دارد. واژه سلامت الکترونیک از دو بخش e و Health تشکیل می شود که در مورد هر کدام بحث می شود:

پیشوند e مشابه سایر کاربردهای e در واژگانی از قبیل e-learning ، e-government ،e-transport و غیره می باشد و حاکی از داده های دیجیتالی است زیرا بدون دیجیتالی نمودن، پردازش الکترونیکی و تبادل فوری از طریق شبکه وجود نخواهد داشت.

"e" در ابتدای واژه e-health به معنای الکترونیک می باشد و کلیه تکنولوژی هایی را که جریان اطلاعات و فرایندهای ارائه مراقبت بهداشتی را بهبود می بخشند در بر می گیرد و شبکه های الکترونیکی اطلاعات گسسته را ادغام نموده و دانش جدیدی با شبکه نمودن پایگاه های داده بوجود می آورد... (ادامه مطلب)

آشنایی با اساتید و صاحب نظران انفورماتیک و سلامت الکترونیک ایران و جهان