دات نت نیوک
Menu

مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر 

چشم انداز ما


مراقبت های در هم آمیخته:
مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر، وسیله ای فراهم می آورد تا پزشکان به راحتی با یکدیگر (و با بیمارانشان) ارتباط برقرار کنند و قادر به تصمیم گیری به موقع و آگاهانه، بهبود کیفیت مراقبت و کاهش هزینه های این مراقبت باشند. ما استفاده معنی دار از فن آوری را پیش می بریم تا بطور سیستماتیک، عملیات بالینی ساده شده و بهره وری در مطب پزشکان ، افزایش یابد و نیز امکان تبدل پیام های الکترونیک امن فراهم گردد/.
در دسترس:
اطلاعات پزشکی ، برای آنکه مفید واقع شوند بایستی در دسترس باشند. ما در مرکز سلامت الکترونیک، سیستم هایمان را تحت وب تولید می نماییم تا پزشکان و سایر متخصصین بالینی بتوانند از هرکجا و در هر پلاتفرم به اطلاعات دسترسی داشته باشند. 

یکپارچگی عملیات:
همه زیر سیستم های پرونده الکترونیک سلامت ما با هم یکپارچه اند و این موضوع باعث می شود مشاغل مختلف سلامت، این سیستم را به منظور اشتراک الکترونیکی اطلاعات بکار برند بدون آنکه نیازی به واسط کاربری اضافی داشته باشند؛ ما در مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر تلاش می کنیم تا با پلاتفرم ها و سیستم های مختلف دیگر موجود در بازار سلامت الکترونیک کشور و جهان، به شرط آنکه پروتکل های استاندارد تعامل و تبادل الکترونیک داده ها را پشتیبانی کنند، تعامل برقرار نماییم تا حداکثر رضایت مشتریان حاصل آید.
مقرون به صرفه:
راه حل های ما در مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر کمترین هزینه ها را برای مؤسسات بهداشتی درمانی تحمیل می کند؛ چرا که این سیستم تحت وب بوده و نیازی به هزینه کرد برای خرید سرور و نصب لوکال برنامه ها و نیز هزینه خرید لیسانس پایگاه داده و ... نمی باشد؛ نه نیازی به تأمین زیر ساخت فن آوری اطلاعات پیچیده ای هست و نه بکارگیری کارشناسان مجرب فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای استفاده از سیستم ما ضروری است.
پس از پیاده سازی، تنها مبلغی اندک به عنوان شارژ ماهیانه از مؤسسات اخذ می شود که این مبلغ بابت استفاده از ماژول های نرم افزاری سیستم، ذخیره نامحدود پرونده های بیماران، ارتقاء ، نگهداشت و پشتیبان گیری و هر چیز دیگری که مشتریان از یک سرویس دهنده ایده آل انتظار داشته باشند.
انعطاف پذیر:
پزشکان، تصمیماتشان را بر اساس بهترین اطلاعات در دسترس می گیرند و این اطلاعات از راههای مختلف و زیادی کسب می شوند که البته همیشه دقیق و واقعی نیستند.
برنامه های نرم افزاری ما در مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر، امکان گردآوری فرم های مختلف اطلاعات را به کاربران این سیستم می دهند. ما سخت کار می کنیم تا انواع مختلف اطلاعات در مسیرهای درست خود به اشتراک گذاشته شوند.