دات نت نیوک
Menu

کارگروه های مرکز و شرح مأموریت آن هابه منظور سازمان دهی مناسب و نقش پذیری بهتر کارکنان، اهداف مرکز از طریق هفت کارگروه تخصصی دنبال می شود.
این کارگروه ها فارغ از مناسبات معمول اداری و قانونی همکاران مرکز و صرفاً بر مبنای توانمندی و علاقه شخصی افراد شکل گرفته است و در عین مجزا بودن، همگی همراستا با چشم انداز مرکز فعالیت می نمایند و از طرفی در هر پروژه کاری بر اساس ماتریس وظیفه ای که مدیریت مرکز ترسیم و راهبری می کند، نقش خاص خود را ایفا می کنند.
در رأس هر کارگروه یکی از اعضای تیم کاری ارگانمهر، راهبری عملیاتی کارگروه را بر عهده دارد.

همه کارگروه ها متعهد می باشند که پنج ارزش کلیدی را در همه حال مد نظر قرار دهند که عبارتند از :

پایبندی به دانش پایه و استانداردهای حرفه ای

اطمینان از اصالت محتوا

انضباط کاری، پاسخگویی و مسئولیت پذیری

مستندسازی دقیق همگام با پیشرفت کار

رعایت ملاحظات امنیتی،قانونی و اخلاقی


 
کارگروه آموزش و پژوهش
این کارگروه با هدف استقرار چرخه نوآوری در مرکز و تلاش در جهت فراهم کردن زمینه های بومی سازی و تجاری کردن دستاوردهای تحقیق و توسعه فعالیت می کند. ما در مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر، آموزش و پژوهش رادو رکن اصلی هر گونه فعالیت دانش بنیان می دانیم و از این روی، معتقدیم خروجی های این کارگروه نقش بسزایی در پیشبرد اهداف مرکز دارد.
اشاعه دانش و فرهنگ سلامت الکترونیک و تقویت انگیزش پژوهشگران، نوآوران، فن آوران و دانشجویان در عرصه انفورماتیک پزشکی و مدیریت اطلاعات سلامتو نیز پیگیری بسط و بکارگیری نتایج طرح های پژوهشی انجام شده، از جمله وظایف پیش بینی شده برای کارگروه آموزش و پژوهش می باشد.
کارگروه تولید و پالایش محتوا
طراحی و تولید انواع محتوای الکترونیکی ارزشمند مرتبط با مأموریت های مرکز و با استفاده از جدیدترین ابزار و فرایندها و استانداردهای موجود از وظایف این کارگروه می باشد.
اولویت در تولید محتوا را نیاز گروههای هدف مختلف اعم از همکاران مرکز یا مشتریان و ذینفعان شکل میدهد و در این راستا ما در مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر خود را موظف می دانیم تا با در نظر گرفتن ملاحظاتی از جمله استفاده از منابع معتبر به منظور اطمینان از صحت و اصالت محتوا، انتخاب رسانه متناسب با موضوع محتوا، حفظ انسجام و تناسب در هر سند و سازمان دهی منطقی آن از لحاظ ارتباطات درونی و ساخت یافتگی فنی نسبت به تولید و اشاعه مفاهیم مرتبط با سلامت و انفورماتیک مبادرت ورزیم و در این راستا، مقولاتی از جمله نگرش گروه های هدف، دانش و مهارت آنها، انگیزه و فرهنگ مصرف محتوای تولید شده، کنترل کیفیت محتوا، حق مالکیت و مسائل حقوقی مترتب بر آن را نیز همواره مدّ نظر قرار می دهیم. همچنین طرح ایجاد دانش‌بانک محتویات آموزشی از وظایف اصلی این کارگروه به شمار می‌رود.
کارگروه معماری و طراحی سیستم ها
گسترش سازمان ها و مؤسسات ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی از لحاظ ابعاد سازمانی و مأموریتی و نیز افزایش سطح ارتباطات آنها و انتظارات ذینفعان، فعالیتهای مربوط به کسب و کار را در این حوزه از خدمات پیچیده تر از قبل نموده است. طبیعتاً تدوین برنامه های کسب و کاری این مؤسسات، تا حدود زیادی به توانمندی ها و منابع درونی این مؤسسات بر می گردد و لیکن شناخت کافی از تغییرات و الزامات محیط بیرونی نیز می تواند در بهینه سازی و بازآرایی فرایندها و سیستم های کاری الکترونیک برای این مؤسسات بسیار ارزشمند و حتی استراتژیک باشد.
همکاران ما در کارگروه معماری و طراحی سیستم ها، تلاش می کنند متناسب با وضعیت خاص هر سازمان، چارچوبی الکترونیک را طراحی کنند که در قالب آن، فرایندهای سازمانی بهینه و تسهیل شده و در راستای رسیدن به چشم انداز و مأموریت های کلیدی آن سازمان به طور مؤثری عمل نمایند. بدیهی است تحقق این امر مستلزم شناخت و توجه همه جانبه نسبت به ویژگی های تکنولوژی های نوین و مختصات سازمانی در کنار تجارب موجود در حوزه طراحی سیستم ها می باشد.
کارگروه تولید نرم افزار
 
کارگروه زیر ساخت فنی
 
کارگروه گرافیک و مولتی مدیا
بر این باوریم که امروزه گرافیک، تنها هنر نیست و حوزه عمل و تأثیر آن صرفاً زیبایی بصری به شمار نمی رود بلکه نقشی رسانه ای و ماندگار به خود گرفته و در انتقال مفاهیم می تواند بسیار مؤثر و کارا عمل نماید. همواره بیم آن می رود که فعالیت های ارزشمند، بنیادی و کاملاً فنی در هر حوزه و از جمله سلامت الکترونیک اگر بدون توجه کافی به جنبه های زیباشناختی و فاقد روح هنرمندانه در طراحی سیستم های ارائه شده به مشتریان عرضه شوند جایگاهی درخور نیابند و با احتمال ناکامی بیشتری روبرو شوند.
از این بابت و نه فقط با نگاه تبلیغاتی صرف، ما در کارگروه گرافیک و مولتی مدیای مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر، تولید و استفاده از محتوای گرافیکی و چند رسانه ای مرتبط با حوزه عمل خود را به منظور انتقال مؤثر پیام ها با استفاده از کاراکترهای ملموس و نزدیک به سلیقه جامعه، فرهنگ و تمدن بومی و منطقه ای خود دنبال می کنیم.
این کارگروه تلاش می کند اهداف پیشگفت را در قالب فعالیتی تخصصی و هنری به شکلی هدف گرا و متناسب با هر پروژه کار در سطوح مختلف ( از طراحی آیکون گرفته تا قالب و پوسته فرم های نرم افزاری، تصاویر، بروشورها و فایل های راهنما و ... ) محقق سازد.
کارگروه تبلیغات، بازاریابی و بازخورد
بازاریابی، از جمله ابزارهای تجارت رقابتی امروز است. با توجه به افزایش فضای رقابتی در بین صاحبان کسب و کارهای مختلف، موفقیت در این فضا نیازمند ایجاد و نگهداشت یک بازار شفاف و شاداب و مبتنی بر رضایت مشتریان می باشد. از این رو ما در مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر، بازارسازی و بازشناسی نیازهای حقیقی مشتریان و ذینفعانمان را در کنار آنالیز فضای کسب و کاری موجود به منظور احصاء نیازهای برآورده نشده و زمینه سازی برای خلق ارزش های متعالی و البته متمایز برای مشتریان هدف قرار داده ایم.
همچنین این کارگروه، تلاش می کند با تحقیقات بازارسنجی و رفتار مصرف کنندگان، بهبود ارتباطات و تعاملات دینامیک مرکز با مشتریان را هدف قرار داده و بازخورد مناسبی نیز از خدمات و محصولات مرکز به مجموعه مدیریتی و تیم تولید و پشتیبانی سیستم ها منتقل نماید.