دات نت نیوک
Menu

ضوابط تبلیغات در امور پزشکی

دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی


موضوع بند ب ماده 3 از فصل دوم
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 83/1/25


  تعاریف

 1. منظور از مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کلیه مواردی است که مشمول قانون مربوط به مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی مصوب 1334 و اصلاحیه های بعدی آن می شوند.
 2. منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانه های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ;ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه های صوتی تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه های کاتالوگ، بروشور، دفترچه های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسلاید، بانک های اطلاعاتی و نظایر آن ها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستورالعمل صورت می گیرد.

  فصل اول - تبلیغ دارو و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 • ماده 1- منحصراً تبلیغات محصولاتی مجاز است که اشخاص یا موسسات مربوطه قبلاً پروانه تأسیس، بهره برداری، ساخت یا مجوز ورود و توزیع محصول موضوع آگهی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.
 • ماده 2- تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانه های عمومی ممنوع است.
 • تبصره 1- آگهی و تبلیغات داروها و خواص درمانی مورد تأیید وزارت بهداشت در صورتی که صرفاً برای صاحبان حرف پزشکی و موسسات مربوطه قابل استفاده باشد بلامانع است.
 • تبصره 2- چنان چه در پروانه ساخت یا مجوز واردات این مواد شرایط خاصی درج شده باشد باید در تبلیغات آن فرآورده تصریح شود.
 • ماده 3- درج هر نوع آگهی برای تجویز یا فروش داروها، از طریق تعیین پورسانت یا تعیین جایزه جهت تشویق به تجویز یا خرید یا روش های مشابه ممنوع است.
 • ماده 4- ضوابط مربوط به تغذیه با شیر مادر مندرج در دستورالعمل ماده 2 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر لازم الاجرا است.
 • ماده 5- استفاده از آرم و تأییدیه های موسسات استاندارد داخلی و خارجی مورد تأیید سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صرفاً تأییدکننده محصول بوده و جنبه اطلاع رسانی داشته باشد، بلامانع است.
 • تبصره- تبلیغ آن دسته از مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که استاندارد آن ها اجباری اعلام شده، علاوه بر سایر مدارک، منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد کالا و تحقیقات صنعتی است.


  فصل دوم - تبلیغ امور پزشکی

 • ماده 6- کلیه صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات پزشکی پس از اخذ پروانه های لازم، برای تبلیغات خدمات مربوطه موظف به اخذ مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی هستند.
 • ماده 7- اعضای سازمان در آگهی صرفاً می توانند نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در پروانه مطب یا دفتر کار، شماره تلفن و Email و سایت اینترنتی خویش را صرفاً جهت اطلاع رسانی درج نمایند. همچنین ذکر خدماتی که طبق مجوز مراجع قانونی ارایه آن ها توسط فرد مورد نظر مجاز است در آگهی بلامانع می باشد. استفاده از اشکال مختلف یا عناوین اضافی غیر مجاز در آگهی ممنوع است.
 • ماده 8- پزشکان و دندان پزشکان عمومی ضمن قید عناوین موجود در پروانه مطب می توانند سه رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود را بدون ذکر کلمه تخصص در آگهی نام ببرند. کسانی که در یک رشته تخصصی مدرک اخذ نموده اند و مایلند در یکی از شاخه های آن رشته فعالیت نمایند می توانند شاخه فرعی رشته تخصصی خود را بدون ذکر کلمه فوق تخصص در آگهی بیاورند.
 • ماده 9- موسسات پزشکی در تبلیغات صرفاً مجاز به استفاده از عناوینی هستند که طبق پروانه اخذ نموده اند.
 • ماده 10- درج هرگونه تبلیغات گمراه کننده ممنوع می باشد و مرجع تشخیص آن هیأت مدیره نظام پزشکی محل می باشد.
 • ماده 11- استفاده تبلیغاتی از صحنه هایی که مضر سلامت و بهداشت و به نوعی مروج آن ها است ممنوع می باشد.
 • ماده 12- متقاضیان تبلیغات مواد و خدمات موضوع این دستورالعمل موظفند قبل از انتشار تبلیغات، مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی کسب نمایند. تبصره- سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز نسبت به بررسی و صدور مجوز اقدام نماید.
 • ماده 13- در مواردی که متقاضی آگهی، به عدم صدور مجوز آگهی معترض باشد موضوع توسط هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی محل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد گردید.
 • ماده 14- اعتبار مجوزهای موضوع این دستورالعمل تا 6 ماه می باشد. بدیهی است هر زمان که یکی از شرایط لازم برای تبلیغات منقضی گردد، اعتبار مجوز مورد نظر نیز پایان می یابد.
 • ماده 15- تعرفه بررسی و صدور مجوز تبلیغات موضوع این دستورالعمل سالانه توسط شورای عالی نظام پزشکی تعیین و ابلاغ می گردد.
 • ماده 16- کلیه متخلفان از این دستورالعمل اعم از متقاضیان تبلیغات، رسانه ها و چاپخانه ها در مراجع قضایی و انتظامی ذ ی صلاح با شکایت سازمان نظام پزشکی محل تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
 • ماده 17- تمام یا آن قسمت از آیین نامه هایی که مغایر با این دستورالعمل است ملغی می باشد و آیین نامه ها و ضوابط قبلی که با این مقررات مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است. این آیین نامه در 17 ماده و 4 تبصره در تاریخ 3/4/1385 به تصویب شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رسیده و از زمان ابلاغ لازم الاجرا است.