دات نت نیوک
Menu

مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهرمرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر یک مرکز خصوصی فعال در عرصه نسل جدید فن آوری اطلاعات سلامت می باشد که در ارایه محصولات مبتنی بر ابر (cloud-based) پیشگام می باشد . محصولات و سرویس هایی که برای کمک به کل اکوسیستم مراقبت های سلامت طراحی گردیده است.
راهکارهای ارگانمهر بی سیم و یکپارچه، بیمارستانها، آزمایشگاهها، داروخانه ها، بانک های خون، موسسات تصویربرداری و تجهیزات پزشکی (Io T) و سازمانهای بیمه گر را به هم اتصال می دهد و منجر به افزایش درآمد و کارایی عملیاتی می گردد.


اهداف و استراتژی های مرکز

مادر مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر با توانمندسازی و پشتیبانی از یک استراتژی و چشم انداز استانی، مشتاقانه این موضوع را دنبال می کنیم که :

- اطلاعات مناسب و مفید را در زمان درخور برای افراد مناسب فراهم آوریم

            *دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات

            *گردآوری و به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان محصول جانبی فرایندهای تدارک مراقبت ها بوده ، به سادگی فراهم می شود و به آسانی قابل استفاده بوده و تکراری یا توأم با دوباره کاری نیست.

            *کیفیت اطلاعات امری کلیدی است که باید تحصیل شود

- ساز و کاری مستحکم در سطح اجتماع بنیان نهیم که در آن با بکارگیری فن آوری های نوین بتوانیم مفاهیمی همچون کارایی، تشریک مساعی، کیفیت،شفافیت و مسئولیت پذیری را در همه وجوه مدیریت و ارائه مراقبت های سلامت به جریان اندازیم.

            *مدیریت و اشتراک منابع به منظور بدست آوردن کارایی و اثربخشی بیشتر

            *توسعه ظرفیت های منطقه ای برای تسهیل و تسریع پذیرش و پیشرفت سلامت الکترونیک

اهداف مرکز در حوزه های فن آوری اطلاعات و سلامت الکترونیک عبارتند از :

الف ) بهبود فرایند تبادل و استفاده از اطلاعات مرتبط و زمان بندی شده میان ارائه دهندگان خدمات سلامت و بین ایشان و کاربران (شهروندان – بیماران)

ب ) سازماندهی اداره فن آوری ها و سرویس های تکنولوژیک به منظور پشتیبانی از چشم انداز مرکز


تیم کاری ارگانمهر


مصطفی رسولیدکتر نیما اختردانش  مهندس مصطفی رسولی  مهندس امین برهمند  مهندس محسن برهمند  خانم طیبه قاسم پور    خانم الهام هواشمی  خانم نرگس رنجبری
 پزشک/کارشناس ارشد
مدیریت فن آوری اطلاعات
پزشکی

مهندس کامپیوتر/نرم افزار


مهندس کامپیوتر/نرم افزار
 

مهندس کامپیوتر/نرم افزار
 
کارشناس ارشد مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی 
کارشناس
تکنولوژی جراحی 
کارشناس 
تکنولوژی جراحی
زهرا سید موسوی
مسعود نیایی
مهندس مسعود بهرامی خانم زهرا سید موسوی  مهندس مریم سلطانی  مهندس پروانه اسکندری  خانم مریم رستم پور 
مهندس مسعود نیایی
کارشناس
فن آوری اطلاعات
 
کارشناس مدارک پزشکی  کارشناس ارشد مخابرات  کارشناس ارشد
مهندسی پزشکی
و مشاوره تحصیلی
کاردان هوشبری
و کارشناس ارشد
مدیریت اجرایی بازاریابی

تکنیسین رابانه
گرافیست و طراح وب
رزومه 
 
          فهرست کامل