دات نت نیوک
Menu

Arganmehr E-Health Center 

Goals and Strategies

مادر مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر با توانمندسازی و پشتیبانی از یک استراتژی و چشم انداز استانی، مشتاقانه این موضوع را دنبال می کنیم که :

- اطلاعات مناسب و مفید را در زمان درخور برای افراد مناسب فراهم آوریم

            *دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات

            *گردآوری و به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان محصول جانبی فرایندهای تدارک مراقبت ها بوده ، به سادگی فراهم می شود و به آسانی قابل استفاده بوده و تکراری یا توأم با دوباره کاری نیست.

            *کیفیت اطلاعات امری کلیدی است که باید تحصیل شود

- ساز و کاری مستحکم در سطح اجتماع بنیان نهیم که در آن با بکارگیری فن آوری های نوین بتوانیم مفاهیمی همچون کارایی، تشریک مساعی، کیفیت،شفافیت و مسئولیت پذیری را در همه وجوه مدیریت و ارائه مراقبت های سلامت به جریان اندازیم.

            *مدیریت و اشتراک منابع به منظور بدست آوردن کارایی و اثربخشی بیشتر

            *توسعه ظرفیت های منطقه ای برای تسهیل و تسریع پذیرش و پیشرفت سلامت الکترونیک

اهداف مرکز در حوزه های فن آوری اطلاعات و سلامت الکترونیک عبارتند از :

الف ) بهبود فرایند تبادل و استفاده از اطلاعات مرتبط و زمان بندی شده میان ارائه دهندگان خدمات سلامت و بین ایشان و کاربران (شهروندان – بیماران)

ب ) سازماندهی اداره فن آوری ها و سرویس های تکنولوژیک به منظور پشتیبانی از چشم انداز مرکز


Arganmehr Work Team


مصطفی رسولیدکتر نیما اختردانش  مهندس مصطفی رسولی  مهندس امین برهمند  مهندس محسن برهمند  خانم طیبه قاسم پور    خانم الهام هواشمی  خانم نرگس رنجبری
 پزشک/کارشناس ارشد
مدیریت فن آوری اطلاعات
پزشکی

مهندس کامپیوتر/نرم افزار


مهندس کامپیوتر/نرم افزار
 

مهندس کامپیوتر/نرم افزار
 
کارشناس ارشد مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی 
کارشناس
تکنولوژی جراحی 
کارشناس 
تکنولوژی جراحی
زهرا سید موسوی
مسعود نیایی
مهندس مسعود بهرامی خانم زهرا سید موسوی  مهندس مریم سلطانی  مهندس پروانه اسکندری  خانم مریم رستم پور 
مهندس مسعود نیایی
کارشناس
فن آوری اطلاعات
 
کارشناس مدارک پزشکی  کارشناس ارشد مخابرات  کارشناس ارشد
مهندسی پزشکی
و مشاوره تحصیلی
کاردان هوشبری
و کارشناس ارشد
مدیریت اجرایی بازاریابی

تکنیسین رابانه
گرافیست و طراح وب
رزومه 
 
          فهرست کامل