دات نت نیوک
Menu

مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر

سیستم های اطلاعات پرستاری مبتنی بر استاندارد

دکتر نیما اختردانش

پرستاران،بزرگترین گروه منفرد از حرفه های تخصصی حوزه سلامت هستند که مستقیماً بر کیفیت بیشتر سرویس های ارائه شده سلامت و نتایجشان تاثیرگذار هستند. حوزه مرتبط با پرستاری طیفی مشتمل بر مراقبت بالینی از بیماران تا اداره سرویس های سلامت ومدیریت مشکلات سلامت در هر سطح از پیچیدگی را شامل می شود اعم از بهداشت عمومی ومراقبت های اجتماعی، بهداشت حرفه ای و مراقبت های در منزل، بهداشت مدارس و ...

حرفه پرستاری برای ایفای فعالیت های گسترده شغلی در حوزه مراقبت از بیمار و اجتماع به دسترسی به موقع و دقیق به اطلاعات مناسب وابسته است. انفورماتیک پرستاری، دانش تکنیکی، کنترل کیفیت و مستندسازی اداری و بالینی از خدمات ارائه شده را ادغام ویکپارچه سازی می کند.

پرستاران نیاز به اطلاعات مکفی در خصوص منابع در دسترس، توسعه علم و نیازهای بیمارانشان دارند تا بتوانند تصمیمات شغلی مقتضی را اتخاذ نمایند.پرستاران، نیازمند دسترسی به اطلاعات برای برنامه ریزی اقدامات، عملیات اجرایی و نظارت بر مداخلات بالینی ومدیریتی و نیز ارزیابی و برآورد نتایج دارند.

کامپیوترها، یک منبع مهم برای پشتیبانی اکثر فعالیت های تکنیکی، مدیریتی و دانش محور در حوزه سلامت به شمار می روند بخصوص فعالیت هایی که به اطلاعات جاری وابسته اند.

اهمیت کامپیوترها برای ذخیره سازی، بازیابی و آنالیز اطلاعات بطور گسترده ای شناخته شده است. انگیزه اولیه برای توسعه سیستم های کامپیوتری در مراقبت های سلامت بیشتر درمقولات اداری -مالی بوده و بر این اساس به صورت برجسته تری برنامه های اتوماسیون دراین زمینه طراحی و اجرا شده اند.

سیستمهای اطلاعات کامپیوتری واضحاً پیشرفت هایی را نشان داده اند که با طراحی و اجرای مناسب سیستم های گردآوری داده و پردازش اطلاعات و پیاده سازی استانداردهای داده میتوان به اثربخشی و کارایی بسیار بیشتری دست یافت.

دراصل، یک سیستم اطلاعاتی نیاز قطعی به کامپیوتری کردن ندارد ولی اکثر سیستم های اطلاعاتی پیچیده تر امروزی را به سختی می توان بدون پشتیبانی کامپیوترها وارتباطات راه دور پیاده سازی کرد.

درجه اجرای سیستم های اطلاعاتی در حوزه سلامت هنوز در میانه راه است و بعلاوه داده های گردآوری شده اغلب ابتدایی بوده و در مقایسه با داده و اطلاعاتی که در سایر حوزه ها از جمله داده های مالی و تجاری که در بانکداری، صنعت، گردشگری و بیمه و ...گردآوری و پردازش می شوند هنوز کیفیت پایین تری دارند. برنامه های کامپیوتری توسعه یافته اند و بطور گسترده ای برای تولید اطلاعات اداری و بالینی و به منظورپشتیبانی از عملیات و تصمیم سازی ها استفاده می شوند. بعلاوه انفجار مشهودی در کمّیت اطلاعات تکنیکی انتشاریافته وجود دارد به نحوی که عنوان می شود دانش بشری با سرعت بالایی در کمتر از هر دو سال دو برابر می شود که نمی توان بدون پشتیبانی خودکارآنرا مدیریت کرد و برای حصول به همه منافع برنامه ریزی شده از برنامه های کامپیوتری باید بتوان با یکدیگر ارتباط برقرار نمود.آنچه مسلم است این که روند کاملاً روشنی به سمت کامپیوتری کردن پرونده های سلامت (EMR,EHR,CPR,…) وجود دارد.