دات نت نیوک
Menu

انواع مودالیته های مراقبت پرستاری

Modalities of Nursing Care

 ترجمه و تدوین : دکتر نیما اختردانش

10 خرداد ماه 1395


این مطلب اشاره دارد به روشهایی که مراقبت های پرستاری سازماندهی و ارائه می شوند که به فلسفه و سیاست های هر سازمان بستگی دارد و نیز به مدیریت نیروهای پرستاری و تعداد بیماران تحت مراقبت.

1 - Case Method (روش مراقبت تام بیمار)

در روش case Method، پرستار مراقبت کامل و انحصاری یک بیمار را بر عهده می گیرد. تقریباً می توان گفت روش Case Method را معادل آنچه ما وظیفه پرستار خصوصی می شناسیم در نظر بگیریم. این روش، اولین نوع از سیستم ارائه مراقبت های پرستاری به شمار می رود.

در مراقبت پرستاری تام، پرستار در طول شیفت کاری خود عهده دار همه جنبه های مراقبت از بیمار تحت مراقبت خویش می باشد. RN در خصوص چندین بیمار مسئول است و اگر در شیفت های بعدی وی آن بیمار کماکان در بخش مربوطه حضور داشت معمولاً مراقبت از آن بیمار را مجدداً همان پرسنل بر عهده خواهد گرفت.

مزایا :

- ثبات در انجام برنامه مراقبت پرستاری

- نیازهای بیماران با سرعت بیشتری پاسخ داده می شوند چرا که طبیعتاً ساعات بیشتری از وقت RN مصروف بیمار می گردد.

- ارتباطات مبتنی بر اعتماد بین پرستار (RN) و خانواده بیمار برقرار می گردد.

معایب :

- این روش می تواند کاملاً هزینه بر باشد.

 

2 - پرستاری عملکردی (Functional Nursing)

این روش، وظیفه محور می باشد و در آن یک عملکرد بخصوص پرستاری به هر یک از پرسنل حاضر در شیفت تخصیص می یابد. پرستار دارودهی (Medication Nurse)، پرستار درمانی (Treatment Nurse) و پرستار کنار تخت (Bedside Nurse) جنبه هایی از این سیستم می باشند.

به منظور کارایی بالاتر، پرستاری به وظایف متعددی تفکیک می گردد. این مدل مخصوصاً زمانی که تعداد پرسنل کم باشد خیلی به صرفه است. ایده کلیدی آن اختصاص پرستاران به وظایف و نه بیماران است.

مزایا :

- یک روش خیلی کارا در ارائه مراقبت

- با این روش می توان وظایف زیادی را در مدت زمانی کوتاه به انجام رساند.

- پرستاران را میتوان به وظایفی که در آن مهارت بیشتری دارند به کار گمارد.

- با توجه به نیاز به RN کمتر ، کم هزینه ترین روش می باشد.

معایب :

- مراقبت از بیمار، تکه تکه و غیر شخصی می شود.

بیماران یک پرستار مشخص نخواهند داشت.

حوزه های کاری بسیار محدود برای پرستاران ایجاد می کند.

- منجر به عدم رضایت بیمار و پرستار می گردد.

 

3 - پرستاری تیمی (Team Nursing)

این روششایعترین مدل بوده و هنوز هم استفاده می شود. این روش از سالهای 1950 به منظور رفع تکه تکه شدن مراقبت که نتیجه پرستاری عملکردی بود شکل گرفت.

هدف پرستاری تیمی برای یک تیم این است که به صورت دموکراتیک کار کنند. در یک تیم ایده آل، یک RN به عنوان مسئول یا رهبر تیم برای گروهی از بیماران انتخاب می شود. رهبر تیم در مرکزیت گزارش دهی سایر پرسنل عضو تیم به ایشان قرار گرفته و با همدیگر فعالیت های مراقبتی را بین خود توزیع می کنند. هر یک از اعضای تیم بسته به مهارت مورد نیاز در خصوص هر بیمار، آن مراقبت را عهده دار می شود ولی در نهایت این رهبر تیم است که مسئولیت کلیّت مراقبت از بیماران را بر عهده خواهند گرفت. مباحثات تیمی برای اینکه توانمندی و مهارت هر یک از پرسنل در برنامه مراقبتی بکار گرفته شود شکل می گیرد.

مزایا :

- قابلیت های هر یک از اعضاء ماکزیمم می شود و لذا رضایت شغلی می تواند بالا برود.

- بیماران در نهایت یک پرستار (رهبر تیم) دارند؛ البته با امکان دسترسی فوری به سایر ارائه دهندگان مراقبت ها

معایب :

- نیاز به روحیه کار تیمی وجود دارد و تعهد، رمز موفقیت است.

- RN ممکن است یک روز رهبر تیم باشد و فرد دیگری از پرسنل در روز دیگر و لذا تداوم و ثبات مراقبت از بیمار ممکن است آسیب ببیند.

- کماکان مراقبت ها تکه تکه است ( با 8 تا 12 ساعت مسئولیت ثابت افراد)

 

4 - پرستاری اولیه (Primary Nursing)

شاه علامت این مودالیته این است که یک پرستار از گروهی از بیماران با یک مسئولیت 24 ساعته برای برنامه ریزی مراقبت هایشان پرستاری می کند.

بعبارت دیگر،یک پرستار اولیه (PN) از بیماران اولیه خود هر زمان که کار می کند مراقبت می نماید (تا هر زمان که آن بیمار در آن بخش حضور دارد) و پرستار همکار وی در غیاب پرستار اولیه از بیمار طی برنامه مراقبتی که او تدارک دیده است مراقبت را ادامه می دهد. این یک مدل ارائه مراقبت غیر متمرکز (Decentralized) است؛ بدین معنا که مسئولیت و اختیار بیشتری را به هر یک از اعضای کادر پرستاری می دهد.

مزایا :

- افزایش رضایتمندی بیماران و پرستاران

- یک سیستم حرفه ای تر : RN برنامه ریزی می کند و با همه اعضای مراقبت ارتباط برقرار می کند. RN در این حالت مطلع تر و پاسخگوتر خواهد بود.

- RN ها رضایت بیشتری خواهند داشت چرا که آنها یاد می گیرند تا به عنوان بخشی از یک مراقبت عمیق باشند که نیاز هست آنها به بیمارشان ارائه دهند.

معایب :

- استعداد های یک پرستار به تعداد محدودی از بیماران محدود می گردد و بیماران دیگر نمی توانند از آن بهره ببرند (اگر RN رقابتی باشد)

- در خصوص RNهایی که مهارت و دانش کمتری دارند، این روش می تواند تهدید آمیز باشد.

 

5 - پرستاری ماژولار (پرستاری منطقه ای) یا Modular Nursing _ District Nursing

این روش یک نوع تغییریافته پرستاری تیمی و اولیه می باشد و مفهوم آن تخصیصز جغرافیایی بیمار به منظور حفظ و ترغیب تداوم و ثبات در مراقبت ها توسط سازماندهی گروهی از کادر پرستاری برای کار کردن با بیماران در همان منطقه خودشان است.

مزایا :

در مواردی که تعداد RN کم است مناسب می باشد.

RN ها برنامه مراقبتی شان را تنظیم می کنند.

معایب :

نیمه حرفه ای ها (Paraprofesionals) جنبه های تکنیکی مراقبت های پرستاری را انجام خواهند داد.

 

 

Reference :  http://nursingcrib.com/nursing-notes-reviewer/fundamentals-of-nursing/modalities-of-nursing-care