دات نت نیوک
Menu

انواع مدالیته های مراقبت پرستاری

این مطلب اشاره دارد به انواع روشهایی که مراقبت های پرستاری، سازماندهی و ارائه می شوند که به فلسفه و سیاست های هر سازمان بستگی دارد و نیز به مدیریت نیروهای پرستاری و تعداد بیماران تحت مراقبت (مشاهده مطلب)

انواع سیستم های طبقه بندی پرستاری

 

1. انجمن تشخیص های پرستاری آمریکای شمالی 

(NANDA)

2. طبقه بندی اقدامات پرستاری 

(NIC:Nursing Intervention Classification)

3. طبقه بندی پیامدهای پرستاری 

(NOC:Nursing Outcome Classification)

4. طبقه بندی مراقبت های درمانی 

(CCC:Clinical Care Classification)

5. طبقه بندی بین المللی فعالیت های پرستاری 

(ICNP:International Classification of Nursing Practice)

6. سیستم اوماها 

(Omaha System)

انفورماتیک پرستاری

 

حرفه پرستاری، ترکیبی از علم و هنر است که با هم برای بهبودی، پیشگیری و باز گرداندن سلامتی بکار می رود. با تعریف انجمن پرستاری آمریکا (ANA)، پرستاری عبارت است از تشخیص و درمان واکنش ها یا عکس العمل های انسان نسبت به مشکلات بهداشتی بالقوه و بالفعل.
فرایند پرستاری، روش منظم و سازمان دهی شده ی ارائه مراقبت پرستاری است که بر شناسایی و درمان واکنش های اشخاص یا گروه ها، نسبت به تغییرات احتمالی وضعیت سلامت آن ها متمرکز می شود. به کمک این ساختار، پرستاران می توانند اطلاعات مربوط به مشکلات بیمار را سازماندهی کرده و مداخلات را برای برآورده کردن نیازهایشان طراحی کنند. فرایند پرستاری برنامه ای است که برای تقویت، حفظ یا بهبود سلامت یا حتی تسهیل مرگ بیمار در حال مرگ بکار می رود؛ افراد و گروه ها را در مراقبت از خویش به بهترین وجه ممکن توانمند می کند و کیفیت و تأثیر مراقبت پرستاری ارائه شده را بالا می برد. فرایند پرستاری به پنج مرحله معین تقسیم می شود که به ترتیب عبارتند از مراحل : ارزشیابی (بررسی)، تشخیص پرستاری، برنامه ریزی، اجراء و ارزیابی

انفورماتیک پرستاری
در حرفه پرستاری، معمولاً در چهار حوزه آموزش، مدیریت، مراقبت و پژوهش از کامپیوتر استفاده می شود. انفورماتیک پرستاری، تخصصی است که دانش پرستاری را با دانش کامپیوتر و انفورماتیک پیوند می دهد تا داده ها، اطلاعات، دانش، تجارب و خرد را در پرستاری مدیریت کند. انفورماتیک پرستاری، از مصرف کنندگان، بیماران، پرستاران و سایر ارائه دهندگان خدمات در تصمیم گیری هایشان در هر نقشی که بر عهده دارند پشتیبانی می کند. این پشتیبانی از طریق استفاده از ساختارهای اطلاعات، فرایندهای اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات حاصل می گردد.
مطالعات نشان داده اند تعامل پرستاری با فن آوری اطلاعات در تمامی جنبه های حرفه ای نه تنها منجر به ارتقای کیفیت مراقبت، پیشگیری از خطا، کاهش هزینه های سلامت، کاهش کار با کاغذ و افزایش کارایی مدیریت می گردد بلکه پتانسیل نهفته ای برای نوآوری و ارتقای سلامت مخصوصاً از طریق تشخیص زودرس، پایش مبتلایان به بیماری های مزمن از راه دور و دسترسی، تصمیم گیری، مقایسه و ارزیابی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده معتبر در بر دارد.
نقش اولیه پرستار در انفورماتیک پزشکی به عنوان یک مصرف کننده بود. توسعه اولیه ناقص و معمولاً به فعالیت ها یا وظایف مکانیزه موجود، محدود بود مانند: چارت مکانیزه یادداشت های پرستاری، طرح مراقبت پرستاری مکانیزه، کنترل مکانیزه بیمار و جمع آوری آمارهای اپیدمیولوژیکی و مدیریتی. سپس روشی یکپارچه در انفورماتیک پزشکی منجر به توسعه سیستم های اطلاعات بیمارستانی خبره و پیچیده شد که شامل برنامه یا ماژول های پرستاری بود. همانگونه که مدل های ارائه خدمات سلامت به سوی ارائه مراقبت یکپارچه در سراسر گستره ی خدمات بهداشتی تغییر کرده اند، سیستم های اطلاعاتی یکپارچه نیز توسعه یافته اند. این سیستم های سازمانی، پرونده بالینی یکپارچه ای را درون یک سازمان مراقبت های بهداشتی یکپارچه ایجاد کرده اند. برخی سیستم ها از مهارتهای پرستاری مبتنی بر شواهد پشتیبانی می کنند؛ برخی مشارکت پرستاران در تیم مراقبت بهداشتی را تسهیل می کنند و برخی نیز مشارکت و همکاری پرستاران در پیامدهای مراقبت بیمار را مستند می کنند.
مصادیقی از کاربرد انفورماتیک پرستاری عبارتند از :


استفاده از هوش مصنوعی یا سیستم های تصمیم یار برای پشتیبانی از بکارگیری فرایند پرستاری

استفاده از بسته های کامپیوتری زمان بندی برای تخصیص منابع انسانی (کارکنان) در یک بیمارستان یا سازمان مراقبت بهداشتی

استفاده از کامپیوتر برای آموزش بیمار

استفاده از یادگیری به کمک کامپیوتر در آموزش پرستاری

استفاده پرستاری از سیستم اطلاعات بیمارستانی

تحقیقات مربوط به اطلاعاتی که پرستاران هنگام تصمیم گیری برای مراقبت از بیمار استفاده می کنند.

 

معرفی کتاب


عنوان کتاب زبان تعداد صفحات حجم فایل سال انتشار
1 پرستاری و انفورماتیک بالینی                                 انگلیسی     341 8.71 مگابایت 2009
2 پرستاری از راه دور انگلیسی  215 3.50 مگابایت 2011
3 انفورماتیک پرستاری 2020 : به سوی تعریف آینده خودمان انگلیسی 137 1.28 مگابایت  2007 
4 مقدمه ای بر انفورماتیک پرستاری انگلیسی
304  3.99 مگابایت  
5 انفورماتیک پرستاری؛ جایی که فن آوری و مراقبت به هم می رسند انگلیسی 460  21.35 مگابایت  2010