دات نت نیوک
Menu

سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

 

انفورماتیک آزمایشگاه

انفورماتیک آزمایشگاه (Laboratory informatics) به کاربرد تخصصی فن آوری اطلاعات با هدف بهینه سازی عملیات آزمایشگاه اطلاق می گردد و مواردی از جمله دفتر یادداشت الکترونیکی آزمایشگاه (Electronic Lab Notebooks)، مدیریت نمونه های آزمایش، اکتساب و جذب داده ها از تجهیزات آزمایشگاهی، پردازش داده ها، گزارش دهی و اداره علمی داده های آزمایشگاهی را شامل می گردد. یک فیلد کاملاً مرتبط که گاهی نیز کلی تر از انفورماتیک آزمایشگاه درنظر گرفته می شود اتوماسیون آزمایشگاه (Laboratory automation) است.

اتوماسیون آزمایشگاه یک استراتژی چند حوزه ای به منظور تحقیق، توسعه و بهینه سازی تکنولوژی هایی در بخش آزمایشگاه است که فرایندهای جدید و اصلاح شده را تقویت می کند. در واقع متخصصین اتوماسیون آزمایشگاه پژوهشگران آکادمیک، تجاری و دولتی، دانشمندان و مهندسینی هستند که پژوهش ها را هدایت نموده و فن آوری های نوین را توسعه می دهند تا بتوان بهره وری را افزایش داده، کیفیت داده های آزمایشگاهی را ارتقاء بخشیده و زمان سیکل فرایندهای آزمایشگاه را تقلیل داد و نیز آزمایشاتی را به انجام رسانید که بدون استفاده از این تکنولوژی ها ناممکن می نمود.

شناخته شده ترین برنامه کاربردی در تکنولوژی های اتوماسیون آزمایشگاهی رباتیک آزمایشگاه (laboratory robotics) است. کلی تر اگر بگوییم، فیلد اتوماسیون آزمایشگاه شامل عناصر مختلفی از جمله لوازم آزمایشگاهی خودکار مختلف، تجهیزات، متودولوژی ها و الگوریتم های نرم افزاری مختلفی است که به منظور افزایش اثربخشی و کارایی پژوهش های علمی در آزمایشگاه بکار می روند.

بکارگیری تکنولوژی در آزمایشگاههای امروزی مستلزم حصول پیشرفت های سریع و توأم با حفظ مزیت رقابتی است. آزمایشگاهها امروزه فعالیت هایی را از قبیل غربالگری با میانداد های بالا (high-throughput screening) ، شیمی ترکیبی (combinatorial chemistry) ، تست های تحلیلی و بالینی خودکار، تست های تشخیصی، مخازن بیولوژیک در مقیاس های بزرگ(large scale biorepositories) و بسیاری فعالیت های دیگر را انجام می دهند که بدون استفاده از تکنولوژی های اتوماسیون آزمایشگاه امکان پذیر نبودند.

استاندارد ISO/IEC17025

استاندارد ISO/IEC17025 برای اطمینان از صحت و دقت جواب‌های آزمایشگاه‌های کالیبراسیون، نمونه‌برداری و انجام آزمون، تدوین شده‌است و هدف آن، بهبود کیفیت ارایه خدمات آزمایشگاهی است.