دات نت نیوک
Menu

انفورماتیک دندانپزشکی

انفورماتیک دندانپزشکی، اشاره به علوم اطلاعات و فن آوری های جدید مربوطه مورد استفاده در همه حوزه های دندانپزشکی دارد.از جمله :

  • کاربرد رایانه در طبابت و برنامه های مدیریت بالینی
  • ابزار تشخیصی برای شناسایی پوسیدگی ها و … و بازنمایی ناحیه پاکت لثه ای بسیار بیشتر در دسترسند.
  • استفاده از فن آوری ها در ارتباطات از جمله پست الکترونیک، اینترنت و امنیت داده های دریافتی و ارسالی، جستجوی مقالات و منابع و ...
  • دندانپزشکی از راه دور (teledentistry: متخصصین را قادر می سازد تا تاریخچه پزشکی - دندانی بیماران را مرور کرده و به ارزیابی بالینی بپردازند و سپس یک نظریه قابل اعتماد در تشخیص و بهترین دوره اداره و درمان بیمار را ارایه نمایند.
  • تله رباتیک
  • برنامه های جنبی کمک به تصمیمات بالینی ( دسترسی به پایگاه های داده ای مثل دوزاژ دارویی، کاربرد و تداخلات دارویی)
  • کاربرد فن آوری اطلاعات در همه جنبه های آموزش دندانپزشکی (استفاده از برنامه های شبیه سازی)
  • کاربرد فن آوری اطلاعات در همه جنبه های پژوهش های دندانی

معرفی کتاب