دات نت نیوک
Menu

نیاز به سلامت آنلاین

سلامت از راه دور ، ضامن منافع بیماران، سیستم های ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی و جامعه می باشد 

دکتر نیما اختردانش

فاکتورهای زیادی هستند که بر تقاضای اطلاعات سلامت و راههایی که جامعه برای پاسخ دهی به آن می پسندد تأثیر دارند و یکی از مهمترین این فاکتورها که دولت ها را به سمت واگشایی نقشی که قاعدتاً باید با فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در حوزه مراقبت های سلامت ایفا کند سوق می دهد جابجایی پروفایل دموگرافیک جمعیت هاست. بدین معنا که بطور واضحی امید به زندگی افزایش یافته و نسبت جمعیتی مسن تر رو به تزاید است و از آنجا که این محدوده سنی نیاز به دریافت مراقبت های سلامت بیشتری دارد، این تغییر دموگرافیک تأثیرات جدی بر آینده نظام سلامت از لحاظ هزینه و پشتیبانی خواهد گذاشت و از طرفی این جمعیت سالمند بیشتر راغبند مراقبت ها را در منزل خود دریافت نمایند.

ثانیاً مردم ، عموماً تحصیلات بالاتری داشته و نرخ باسوادی و توانمندی در مهارت های زندگی افزایش یافته است و این تغییرات، قابلیت های جامعه برای درک اطلاعات پزشکی و اعتماد به نفس مردم برای عمل بر اساس دانسته های خود را بالاتر می برد.

سومین موضوع اینکه از تکنولوژی های جدید، انتظار راحتی و سهولت بیشتری در زندگی روزمره می رود و دسترسی به رایانه و اینترنت و درخواست خدمات الکترونیک به نسبت قبل، بسیار بیشتر شده است.

نکته چهارم اینکه تمایل بسیار قویتری نزد مردم برای آگاهی بیشتر و انتخاب گزینه ها مبتنی بر خواست و میل شخصی خود آنها وجود دارد. آنها می خواهند به منابع اطلاعاتی متعدد دسترسی داشته باشند و به راحتی اعتماد نمی کنند.

همگام با تولید و رشد روزافزون اطلاعات و نیاز جامعه به آگاه شدن، سؤالات مهمی در این خصوص پرسیده می شود که چگونه همه این اطلاعات می تواند به خوبی توزیع شده و در دسترس اقشار مختلف جامعه قرار گیرد. اگر چه رسانه های ارتباط جمعی سنتی، یک کانال ارتباطی مناسب را برقرار می کنند که جمعیت کثیری را پوشش می دهد لیکن، توجهات بیشتری معطوف پتانسیل رسانه های الکترونیک جدید و علی الخصوص اینترنت و تلویزیون های دیجیتال تعاملی شده است. چنین رسانه هایی می توانند در پیشبرد اهداف نظام سلامت و پیشگیری از بیماری ها با افزایش آگاهی عمومی در خصوص مقولات مهم سلامتی و نیز تدارک سرویس های تشخیصی، مشاوره ای و اطلاعاتی شخصی شده و از راه دور، نقش بسزایی داشته باشند/.