دات نت نیوک
Menu

سلامت الکترونیک

سلامت الکترونیک، انتقال منابع سلامت و مراقبت های بهداشتی درمانی از طریق ابزار الکترونیک می باشد و سه مقوله را در بر می گیرد :

- ارائه اطلاعات سلامت به متخصصین و نیز مصرف کنندگان (مشتریان) سلامت از طریق اینترنت و ارتباطات از راه دور

- استفاده از توان و ظرفیت های فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک به منظور بهبود سرویس های سلامت عمومی (مثلاً از طریق آموزش و افزایش مهارت کارکنان شاغل در این حوزه)

بکارگیری تجارت الکترونیک و تجارب کسب و کار الکترونیکی در مدیریت سیستم های سلامت.

سلامت الکترونیک، روش جدیدی را برای بهره گیری از منابع سلامت از جمله اطلاعات، پول و داروها فراهم می آورد و باید کمک کرد تا کارایی در استفاده از این منابع بهبود یابد.

اینترنت، همچنین یک بستر جدید برای انتشار اطلاعات و تعاملات بین بخشی و همکاری های مؤسسات ارائه کننده مراقبت های سلامت، متخصصین این حوزه و عموم جامعه به شمار می رود.

سازمان تجارت جهانی (WTO) تجارت الکترونیک را به معنای تولید، توزیع، بازاریابی، فروشیا ارائه کالاها و خدمات از طرق الکترونیک (مثلاً هدایت کسب و کار روی بستر اینترنت) تعریف می نماید. کاهش هزینه ها، حجم بالای اطلاعات در دسترس و سرعت انجام امور به صورت بر خط (آنلاین)، انقلابی را در شیوه های کاری ایجاد نموده است؛ البته نباید فراموش کنیم که در این میان دسترسی به فن آوری های مورد نیاز توسط مصرف کنندگان، یک موضوع مهم و قابل تأمل در سلامت الکترونیک و همه راهکارهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات است.

مطالب و مقالات

Category