دات نت نیوک
Menu

دریافت بروشور محصولات

دیکشنری داده ارگانمهر (دیدار)

سیستم برنامه ریزی،حاکمیت بالینی و اعتباربخشی نظام بیمارستانی (سبحان)

سیستم مرجع کدینگ (سمک)

سیستم اطلاعات بالینی کیوی

شبکه مجازی پرستاران (NurseNet)

معرفی اجمالی محصولات و خدمات مرکز

ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی در حوزه های مختلف سلامت الکترونیک

مرکز سلامت الکترونیک ارگانمهر با بهره گیری از تیمی توانمند و متخصص در حوزه های مختلف مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و انفورماتیک سلامت این توانایی را دارد که در حوزه های مختلف مدیریتی –فرایندی، مالی - درآمدی و تکنولوژیک به بیمارستانها، کلینیک ها، مطب های پزشکان،مؤسسات تشخیصی و سایر سازمان های ارائه کننده مراقبتهای سلامت، راهکارهای مشاوره ای ارائه نماید.
کارکنان این مرکز تجارب ارزشمندی در خصوص طراحی و استقرار سیستم های بیمارستانی، پرونده های الکترونیک سلامت و راهکارهای جامع سلامت الکترونیک داشته و قادر به راهنمایی و ارائه نظرات موثر کارشناسی در این خصوص هستند.
ما آماده ایم تا در اسرع وقت به منظور همفکری و همکاری در بررسی و اسکن محیط سازمانی و شناسایی مشکلات احتمالی و تدوین راهکارهای ویژه انسانی / تکنولوژیک در کنار شما قرار بگیریم. 
خدمات این مرکز در راستای بهینه سازی مؤسسات بهداشتی درمانی با مقیاس های مختلف و تلاش برای حداکثر نمودن کارآیی عملکردی آن ها می باشد. ما یک مرکز به معنای واقعی یادگیرنده هستیم و همواره می کوشیم بر دانش تخصصی و مهارت عملیاتی خود در حوزه سلامت الکترونیک بیفزاییم و توان خود را برای مواجهه با آنچه الزامات نوظهور و پیش برنده عصر شبکه و دانایی می دانیم شایان و درخور نگاه داریم. توان تخصصی ما ضامن موفقیت شماست.