دات نت نیوک
Menu

مجموعه تیم مدیریت اجرایی مرکز


دکتر نیما اختردانش مدیر مرکز و مسئول کارگروه معماری و طراحی سیستم ها

   

مهندس محسن برهمند مسئول کارگروه زیرساخت فنی      

خانم مریم رستم پور مسئول کارگروه تبلیغات، بازاریابی و بازخورد      

مهندس مصطفی رسولی مسئول کارگروه توسعه نرم افزار      

خانم سعیده مهرآریا مسئول کارگروه تولید و پالایش محتوا      

خانم طیبه قاسم پور
مسئول کارگروه آموزش و پژوهش      

مهندس مسعود نیایی مسئول کارگروه گرافیک و مولتی مدیا